събота, 16 април 2011 г.

КАРЛОВСКИЯТ БАЛКАН


Огрей ли румена зорница
над Ботев връх – гигант висок,
ранила литне ли орлица
над ромолящия поток,
превръща се във РОЗОВ БЛЯН
красивият Балкан!

Или от заник озарени
скалите в теменужен цвят
замислят ли се притаени
над пеещия водопад,
превръща се в ЛАЗУРЕН БЛЯН
красивият Балкан.

Припламнат ли вековни буки
на есен в тихия покой,
затрепкат ли високи чуки
в горнилото на летен зной,
превръща се във ЗЛАТЕН БЛЯН
красивият Балкан!

Завей ли вихър в люта зима,
повеят рони красота.
Запява в мека снежна рима,
извезана от белота.
Превръща се в НЕВИНЕН БЛЯН
красивият Балкан!

Далеч ли ме завей съдбата,
на сън красивата снага
ще виждам пак на планината.
С преливащо сърце в тъга,
ще помня ПРИКАЗНИЯ БЛЯН
на гордия Балкан!

3 коментара: